ปูชนียสถานและ ปูชนียวัตถุ
ปูชนียสถาน
อุโบสถ กว้าง 5.84 เมตร ยาว16.19 เมตรสร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2509 ลักษณะแบบก่ออิฐถือปูน หลังคามุงกระเบื้องศิลปะทรงไทย หลังคาสองลด มีช่อฟ้า หน้าบรรณ บานประตู ปูนปั้นลายไทย ปิดกระจก ทาสี พื้นภายในเป็นคอนกรีต
ปูชนียวัตถุ
1. พระประธาน ขนาดหน้าตักกว้าง 3 ศอก เนื้อปูนปั้นทาสี ประดิษฐานในพระอุโบสถ
2. พระพุทธรูปปูนปั้น รอบอุโบสถ จำนวน 6 องค์ พระครูสังขรักษ์อำนวย ปั้นด้วยฝีมือตัวเอง
3. รูปปั้นสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) ขนาดหน้าตักกว้าง 29 นิ้ว เป็นเนื้อผงมวลสาร ทั้งองค์ ภายในบรรจุพระสมเด็จและผงมวลสารต่างๆ อัญเชิญมาจากวัดระฆังโฆสิตาราม กทม. ประมาณปี พ.ศ. 2502 โดยพระครูสังฆรักษ์อำนวย ประดิษฐานในวิหารทรงไทย
4. บ่อน้ำ 2 บ่อ เป็นบ่อน้ำจืด บ่อหนึ่ง อยู่หน้าวัดทางทิศตะวันออก อีกบ่อหนึ่งอยู่ที่ชายหาดแหลมสน ตามประวัติศาสตร์การเดินทัพของพระเจ้าตากสินมหาราช จากหนังสือหอสมุดแห่งชาติ กล่าวไว้ว่า เส้นทางเดินทัพของพระเจ้าตากสิน คือ เริ่มจากเมืองนครนายก ปราจีนบุรี แปดริ้ว พานทอง บางปลาสร้อย (ชลบุรี) เลียบทะเลพัทยา นาจอมเทียน สัตหีบ ที่บริเวณหนองไก่เตี้ย เมื่อวันจันทร์ แรม 7 ค่ำ เดือน 2 ปีจอ รุ่งขึ้นเดินทัพจากหนองไก่เตี้ย เลียบชายทะเลผ่านช่องแสมสารและพักทัพที่หาดแหลมสน ซึ่งเป็นที่ตั้งของ วัดพลาในปัจจุบัน เหตุที่พักทัพบริเวณนี้ เนื่องด้วยบริเวณนี้มีแหล่งน้ำหลายแห่ง เช่นหนองจำรุง หนองช่อง หนองลึก หนองม่วงและคลองพลา ที่เป็นหลักฐานและสันนิษฐานว่ากองทัพได้ทำไว้ คือ บ่อน้ำ 2 บ่อ
 ประวัติวัดพลา
 ประวัติเจ้าอาวาส
 วิหารหลวงพ่อโต
 สำนักวิปัสนา
 ปูชนียสถาน
 กิจกรรมของวัด
 webboard
 ติดต่อวัด
     
ภาพบ่อน้ำ เมื่อครั้งพระเจ้าตากสิน เิดินทัพ ก่อด้วยศิลาแลง

ปัจจุบันยังไม่ได้มีการบูรณะ นับว่าน่าเสียดายอย่างยิ่ง เพราะิเป็นสิ่งที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์